ANIMA Polygraph Pszichológiai Tanácsadó Kft.


Magyarországon évente emelkedik a csalások, lopások, belső visszaélések száma, ami milliárdos veszteséget okoz a vállalatoknak. Ez a jelenség a vállalatvezetés döntéshozóitól új biztonsági szemléletet és egy hatékony kockázatmenedzselési koncepciót igényel.

Az ANIMA Polygraph Pszichológiai Tanácsadó Kft. közel két évtizede foglalkozik a szervezeti és az emberi-humán kockázatok vizsgálatával és kutatásával. Ennek eredményeként egy olyan kockázatelemzési és kezelési modellt alakított ki, amely komplex módon foglalkozik a működési kockázatokkal, az információvédelemmel, kockázatkezeléssel, a humán erőforrás lojalitásának mérésével és a kiválasztási folyamat megbízhatóbbá tételével.

Változatos módszereink segítségével segítségével (mint például LVA hangelemzés, polygraph / poligráf vizsgálat) humán erőforrás oldalról elemezzük, és minősítjük, hogy az adott szervezeti egységben dolgozó munkatárs milyen és mekkora biztonsági kockázatot jelent a szervezetre nézve, illetve javaslatot teszünk a kockázatok kezelésére és csökkentésének módjára.

Hangelemzéses vizsgálat:
  • humán biztonsági audit, humánerő átvilágítás
  • kiválasztás
  • call centeres előszűrés a külső csalások visszaszorítására
  • rendkívüli események, incidensek kivizsgálása


Polygraph / poligráf hazugságvizsgálat:
  • Bűnfelderítés (elkövető azonosítása vagy ártatlanság igazolása)
  • Rendkívüli események, incidensek kivizsgálása
  • Házastársi hűség vizsgálat