Az alkalmazottak megbízhatóságának mérése LVA hangelemző szoftver segítségével


Egy szervezet működése során a felelősségi körök meghatározása kulcs tényezője a vállalat biztonsági politikájának. Kiemelt jelentőségüknél fogva az elmúlt két évtizedben a bíróságok gyakran foglaltak állást a felelősségi kérdésekkel kapcsolatban. A felelősségi szabályok körével az új Polgári Törvénykönyv is foglalkozik.

A 2014. március 15-től életbe lépő PTK (6:540. § [Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja károkozásáért]) jogszabálya kimondja, hogy (1) „Ha az alkalmazott a foglalkoztatására irányuló jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a munkáltató a felelős.”

Kiemelt jelentőségű tehát a vállalat számára a dolgozói kör megbízhatóságának felmérése. A humánbiztonság vizsgálata során alkalmazott eljárásunk, az LVA hangelemző technológia lehetővé teszi, hogy mind a már alkalmazásban lévő, mind a leendő alkalmazottak biztonsági attitűdjét feltárjuk, ezáltal mérhetővé válik a humánerőforrás kockázata. A módszer lehetővé teszi az adott személy kockázati szintjének gyors és hatékony feltérképezését.

A biztonságos vállalati politika alapköve tehát, hogy a munkavállalók a szükséges kompetenciákon felül rendelkezzenek a biztonsági kompetenciák megfelelő szintjével is, mely által a vezetőség számára kivédhetővé válik az ennek hiányában potenciálisan bekövetkező szándékos károkozás lehetősége.